Информация - Алтеа-2000

Алтеа-2000 ЕООД

Служба по трудова медицина

 

Оценка на риска - Профилактични прегледи

Консултация - Обучение на КУТ/ГУТ

орган за контрол

Измерване на Микроклимат,Шум,Осветеност,

Химични агенти,Прах, Вентилация

Ефективност на зануляване, Заземяване

гр. Добрич ул. Цар Петър №2

тел.058 601-805 0888 553448 0887 811 561

Алтеа-2000 - Карта